Zapraszamy na wystawę “Emancypantki czy siłaczki? Polskie harcerki w latach 1911-1949”

Od 22 września do 12 października 2017 r. na Placu Zamkowym przy kościele św. Anny oglądać można wystawę pt. „EMANCYPANTKI CZY SIŁACZKI. Polskie harcerki w latach 1911-1949”. Wystawa przygotowana przez Fundację Harcerek i Muzeum Harcerstwa w Warszawie upamiętnia Organizację Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego.

Bohaterkami wystawy są harcerki i ich służba dla innych – to, co stanowiło sens i specyfikę harcerstwa żeńskiego w tych czasach. Unikalne zdjęcia pokazują różnorodną aktywność harcerek i nadają wystawie autentyczność.

Tradycje harcerskiego ruchu żeńskiego sięgają początków XX w., jego liczne osiągnięcia wychowawcze i społeczne m.in. opisywała w swych książkach harcmistrzyni Anna Zawadzka. Fundacja Harcerek przyjęła za swoją misję dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o harcerkach–instruktorkach, które tworzyły harcerstwo żeńskie. Dzięki zgromadzonych w Muzeum Harcerstwa materiałom historycznym możliwe było stworzenie tej wartościowej wystawy. Read More

Weź udział w Warsztatach Drużyna PRO

Już po raz trzeci zapraszamy wszystkich członków Związku Harcerstwa Polskiego – zwłaszcza drużynowych, przybocznych i instruktorów – którzy ukończyli 16. rok na Warsztaty Drużyna PRO.

Wśród tematów zajęć znajdą się m.in. wykorzystanie harcerskiego doświadczenia na rynku pracy, pozyskiwanie środków na harcerską działalność, edukacja globalna, sytuacje intymne w pracy wychowawczej, zarządzanie zespołem czy tworzenie własnego wizerunku.

Prowadzący zajęcia to m.in.: hm. Dariusz Supeł – przewodniczący ZHP,  hm. Maciej Młynarczyk – przewodniczący Programowego Ruchu Odkrywców, hm. Justyna Sikorska – członkini Głównej Kwatery ZHP, hm. Martyna Kowacka – rzecznik prasowy ZHP, hm. Aleksandra Klimaczak – kierowniczka Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP, hm. Weronika Chrapońska-Chmielewska, hm. Wojciech Cabaj, Krzysztof Niepytalski – radca prawny w jednej z warszawskich kancelarii, phm. Renata Wrocławska – kierownik zespołu w Agencji Rekrutacyjnej oraz eksperci z Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie i Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Read More

Regulamin Ruchu MGZ 2017/2018

Referat Zuchowy prezentuje nowy regulamin Ruchu Mistrzowskich Gromad Zuchowych 2017/2018.

Jeżeli gromada w Kręgu Rady zdecydowała się przystąpić do Ruchu MGZ wysyła do macierzystej Komendy Hufca meldunek (najpóźniej do 15 października 2017 roku).

Następnie namiestnik sporządza rejestr gromad zuchowych zgłoszonych do Ruchu MGZ (załącznik nr 1 do regulaminu) i przekazuje go do Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej ZHP do dnia 20 października 2017 roku drogą e-mailową na adres zuchowy@sl.zhp.pl.

Szczegółowe informacje w regulaminie: https://drive.google.com/open?id=0ByCm7mnl5CXXUFQ3SF92VzVaYWs